YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek lisans tez danışmanlığıbir üniversitenin lisans programını bitirdikten sonra devam edilen eğitime denilmektedir. Yüksek lisans tez danışmanlığı. Yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Tezli yüksek lisans öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlayan yüksek lisans programıdır. 

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI

Tezsiz yüksek lisans ise, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek suretiyle mesleki konularda bilgi kazandıracak yüksek lisans programıdır. Yüksek lisans tez danışmanlığıTezli yüksek lisans programının süresi dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi, en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans sürecinin öğrenci tarafından doğru yürütülebilmesi için bir tez danışmanı belirlenir.  Çalışmalar tez danışmanı ile uyumlu bir şekilde yürütülmelidir.

Tez danışmanıtez hazırlama sürecinde öğrencinin hazırlayacağı yüksek lisans tezinin akademik açıdan doğru yapılmasını sağlamaktadır. Akademik olarak doğru temeller üzerinde başlamayan bir tez hazırlama süreci ileride telafi edilemeyeceğinden öğrenciye zaman, emek ve motivasyon kaybı yaşatacaktır. Yüksek lisans tez danışmanlığı. Hatta öğrencilerin belirlenen süre içerisinde tamamlanamayan yüksek lisans tezleri/bitirme projeleri nedeniyle öğrencilerin tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans programlarından ilişikleri kesilebilecektir. Yüksek lisans tez danışmanlığı.

Bu nedenle ileride bu tür problemlerin yaşanmaması adına bu sürecin ne kadar önemli olduğunun ve neler yapılması gerektiğinin farkındayız. Tezli yüksek lisans için tez hazırlama sürecinde, tezsiz yüksek lisans için bitirme projesinin hazırlanma sürecinde sizlerin talepleri ve katkıları ile birlikte alanında uzman ekibimizin danışmalığı sayesinde sizin için gerekli olan çalışmayı ortaya çıkarmak ilk hedefimizdir.

Yüksek lisans tez danışmanlığı sizler için hayati öneme sahiptir ve kesinlikle tecrübesiz kişilere teslim edilmemelidir. Bilim tez danışmanlığı olarak sizlere en iyi hizmeti sunmaya garanti veriyoruz. Yüksek lisans tez danışmanınız olarak sizler verimli ilişkiler kurup gerekli tüm detaylarla beraber yüksek lisans tez danışmanlığını tamamlayıp en verimli tezi sizlerle paylaşacağız!

    Talep Formu

    Leave Comment