SPSS ANALİZİ VE RAPORLAMA

SPSS ANALİZİ VE RAPORLAMA DANIŞMANLIĞI

SPSS analizi ve Raporlama Danışmanlığı, başta sosyal bilimler olmak üzere Eğitim bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte anket şirketleri, pazar araştırmaları ve devlet kurumları tarafından da kullanılan bir analiz programıdır. SPSS analizi kapsamında geçerlilik ve güvenirlilik analizi, faktör analizi, frekans analizi, varyans analizi, t-testi, ANOVA testi, regresyon analizi, korelasyon analizi SPSS programında yapılabilmektedir. Saha araştırması sonucu elde edilen verilerin SPSS girişi tamamlandıktan sonra istenen analizler yapılır ve tablolar oluşur.

spss analizi ve raporlama

iNTiHAL ORANI DÜŞÜRME

Oluşan tablolar tek başına yeterli değildir. Tabloların içeriğinin neleri ifade ettiğini anlamak için SPSS analizi bir rapora dönüştürülür ve anlaşılır hale getirilir. SPSS analizi sonucu ortaya çıkan bu rapor çalışmanızın literatür kısmında bahsetmiş olduğunuz teorik kısmın sahada nasıl göründüğünün bir aynasıdır. Genelde literatür kısmı tamamlanıp anketlerin analiz ve raporlama kısmına gelindiğinde öğrencide bir belirsizlik durumu ortaya çıkar. Bu durumu ortadan kaldırmak için Bilim Tez olarak SPSS analizi ve raporlama konusunda uzman kadromuzla size danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Öncelikle danışanın saha çalışmasından elde ettiği verilerin SPSS programına aktarılabilmesi için, öğrencinin verilerini kolayca girebileceği bir excel tablosu oluşturmaktayız. Bu excel tablosuna veriler girildikten sonra analiz ve raporlaması yapılacak olan veriler SPSS uzmanına gönderilerek SPSS programına girmesi sağlanır. SPSS programına veriler sağlıklı girildiğinde analiz ve raporlama da sağlıklı yapılacaktır ve danışanın araştırması akademik açıdan güzel sonuçlar verecektir. SPSS analizi istatiksel bir analiz olup, verilerin amacına uygun sonuçlar vermesi açısından önemlidir.

İstatistiksel analizlerde betimsel amaçlı ve tümevarımsal amaçlı SPSS analiz sonuçları çıkartmaktayız. SPSS analizi sosyal bilimler alanında sıkça kullanılan araştırmaların sonuçlandırılmasında özellikle tercih edilmekte ve bunun yanı sıra diğer alanlarda da sürekli olarak araştırmaların değerlendirilmesinde rol almaktadır. SPSS analizi araştırmalardan elde edilen ham verilerin bilgi ile işlenerek analiz edilmesi ve bu verilere anlam katılmasını sağlamaktadır.

Bütün bu belirtilen noktalar ışığında SPSS analizi çalışmalarının araştırmacının araştırmak istediği konu adına sağlıklı sonuçlar elde etmesi için çok önemli olduğu ve doğru çalışmalar yapıldığı takdirde bilimde ve sosyal alanda birçok çalışma kaydedileceği görülmektedir. Bu nedenle SPSS analizi ve raporlama konusunda yetkin olan bireyler ve profesyonel kurumlar ile çalışılması gerektiği ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, SPSS analizi ve raporlama hizmetini talepleriniz doğrultusunda uzman ekibimizle size sağlamaktayız

SPSS Analizi ve Raporlama ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti almak için sitemizde yer alan   “Talep Formunu”  doldurup bize iletmeniz durumunda konu ile ilgili uzman ekibimiz size en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.

    Talep Formu

    Leave Comment