0 (542) 369 97 54 7/24 Whatsapp
0(212) 914 1534 - 0 (544) 914 1534 09:00 - 21:00 Saatleri Arasında
info@bilimtez.com 7/24 Mail Gönderebilirsiniz
Talep Formu
toggle menu
0 (542) 369 97 54 7/24 Whatsapp
0(212) 914 1534 - 0 (544) 914 1534 09:00 - 21:00 Saatleri Arasında
info@bilimtez.com 7/24 Mail Gönderebilirsiniz
Talep Formu
toggle menu
Tez hazırlama whatsapp hattı Tez hazırlama telefon hattı Tez hazırlama mobil telefon hattı

Eğitimin Amacı:

Bilimsel araştırma, makale, doktora tezi, tezli ve tezsiz yüksek lisans çalışmalarının kurgusunu oluşturmak ve analiz çalışmalarını doğru yapmaktır.

Eğitim İçeriği:

Dört modül şeklinde uygulamalı eğitim verilecektir.

 1. Araştırma Yöntemi ve SPSS’e Giriş (8 Saat)

-Hipotez, problem ve alt problem cümlesi yazma

-Değişken kavramı, değişkenlerin özellikleri, değişkenlerin sınıflandırılması,

-Ölçek ve ölçek türleri (Sıralama, sınıflama, aralıklı ve oran ölçekleri)

-Araştırma modelinin oluşturulması

-Veri toplama tekniğinin seçilmesi

-Ölçek belirleme ve anket hazırlama

-Veri setinin Excel’de düzenlenmesi

-SPSS’ e veri girişi ve verilerin kodlanması

-Verilerin uygunluğunun kontrolü ve ilgili test teknikleri

-Örnek uygulamalar ile Merkezi Eğilim Ölçüleri (Mod, Medyan, Aritmatik Ortalama)

-Örnek uygulamalar ile Merkezi Dağılım Ölçüleri (Ranj, Standart Sapma, Varyans)

-Örnek uygulamalar ile Çarpıklık ve Basıklık Katsayılarının hesaplanması ve yorumlanması

-Örnek uygulamalar ile Normal dağılım eğrisi, normallik testi, normal olmayan dağılımların tespiti

– Verilerin normal dağılıma uygun hale getirilmesi için izlenenilecek stratejiler

-Elde edilen analiz sonuçlarının raporlanması ve yorumlanması.

 

 1. SPSS Orta Düzey Eğitimi – Non-parametrik Testler ve Fark testleri (8 Saat)

-Mann – Whitney U testi analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması

-Kruskal – Wallis H testi analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması

-Ki-Kare testi analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması

-Tek örneklemli t-testi (One Sample t-test) analizi, yorumlanması ve tablolaştırılması.

-Bağımsız örneklemli t-testi (Independent Samples t-test) analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması

-Bağımlı örneklem t-testi (Paired-Sample t-test) analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması

-Tek yönlü varyans analizi (One-Way Anova) analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması

-Çift yönlü varyans analizi (Two – Way Anova), tablolaştırılması ve yorumlanması

-Tekrarlı ölçümler için ANOVA (Repeated One – Way Anova), tablolaştırılması ve yorumlanması

 

 1. SPSS İleri Düzey Eğitimi – İlişkisel Parametrik testler ve varsayımları (8 Saat)

-Keşifsel (Açımlayıcı) Faktör Analizi, yorumlanması ve raporlanması

-Güvenirlik türleri ve hesaplama yöntemleri (KR-20, KR-21, Cronbach Alfa)

-Geçerlilik ve Güvenilirlik uygulamaları ve test sonuçlarının raporlanması

-Korelasyon analizleri, yorumlanması ve raporlanması

-Basit doğrusal regresyon analizi, yorumlanması ve raporlanması

-Çoklu doğrusal regresyon analizi, yorumlanması ve raporlanması

-Çoklu doğrusal regresyon analizi varsayımlarının kontrolü

-Kümeleme analizi yorumlanması ve raporlanması

-Korelasyon, regresyon ve kümeleme analizi örnek uygulamaları

 

 1. LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Analizi (8 Saat)

– Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi

– Yapısal Eşitlik Modellemesinin Güçlü Yönleri

– Yapısal Eşitlik Modellemesinin Kullanıldığı Durumlar

– Yapısal Eşitlik Modellemesi Analizinin Varsayımları

– Bir Yapısal Eşitlik Modelinin Adım Adım Oluşturulması

– LISREL Programı ve Ara Yüzü

– LISREL Programının ve Kısa Yol Tuşlarının Tanıtılması

– LISREL: Veri Girişi

– LISREL: Değişkenlerin ve Sembollerin Gösterimi

– LISREL: Syntax dosyalarının yazılması

– Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleri ve Örnek Uygulamalar

– Yol Analizi Modelleri ve Örnek Uygulamalar

– Yapısal Regresyon Modelleri ve Örnek Uygulamalar

– Yapısal Eşitlik Modellerinin Tahmini ve Model Uyum İyiliğinin Değerlendirilmesi

– Aracı Değişken Analizi ve Örnek Uygulamalar

– Bir Yapısal Eşitlik Modelinin Tahmini

– En Çok Olabilirlik Tahmini Metodu

– Sık Karşılaşılan Hata Uyarıları

– Modelin Değerlendirilmesi ve Uyum Ölçütü Kriterleri

– Modifikasyon İndeksi Değerlerinin İncelenmesi

– Modelin Uyum Değerlerinin Raporlanması

Eğitim Zamanı:

Eğitim 2 hafta sonu ve toplam 32 saattir. Herhangi bir modüle katılım sağlanabilir. Her gün 09.00 – 17.00 arası 8 saat ders saati yapılacaktır.

1.Modül: 29 Eylül Cumartesi

2.Modül: 30 Eylül Pazar

3.Modül: 06 Ekim Cumartesi

4.Modül: 07 Ekim Pazar

Eğitim Yeri:

Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sok. Esen Apt. No:4 K:4 D:7  (Mecidiyeköy Metrobüs karşısı) Şişli/İstanbul

Kontenjan:

15 kişi ile sınırlıdır. Yeterli sayıya ulaşılamazsa bir sonraki dönem açılacaktır.

Ücret:

Kurs ücreti 1000 TL. Kursa katılım için 500 TL eğitim öncesi alınacaktır. Eğitime 5 iş günü kala yapılan iptallerde para iadesi yapılamaz. Bir sonraki eğitime katılma hakkı sağlanır. Eğitim ücretine yol, konaklama, yemek masrafları dâhil değildir.

İletişim:

Eğitim Koordinatörü Cep (0542) 609 00 92

  Başvuru Formu

  İletişime Geçin

  Bizimle iletişime geçebilirsiniz
  0 (212) 914 15 34
  0 (544) 914 15 34

  Telefon ile Ara
  Mail Adresimiz

  Bize mail atabilirsiniz.
  info@bilimtez.com,
  en kısa sürede döneceğiz.

  Mail Gönder
  Adres Bilgileri

  Mecidiyeköy Mah, Selahattin
  Pınar Cad. No:6-8
  D:7 34387 Şişli/ İstanbul

  Haritada Göster
  Talep Formu