DOKTORA TEZ DANIŞMANLIĞI

 

Doktora tezi, bir üniversitenin Lisans veya Tezli Yüksek Lisans bölümlerinden birini bitirdikten sonra başvurup kabul edildiğiniz bir doktora programına ait bir bilim dalında özgün ve ilgili bilim dalına katkı sağlayacak ve bunun neticesinde elde edilecek doktora ünvanı için gerekli olan akademik çalışmadır. Doktora tezi kişinin akademik yaşamının seyrine yön veren en önemli çalışmadır. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına kabul edilemezler (06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisansa kayıtlı olanlar veya mezun olanlar hariç). Lisans mezunları ise bütünleşik doktora programlarına başvurabilirler. Bütünleşik doktora lisans mezunlarına tezli yüksek lisans yapmadan doktora yapmalarına olanak sağlayan doktora türüdür. Doktora programı süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarı yıldır. Doktora programına kabul edildiğiniz andan, doktora tezini bitirdiğiniz zaman dilimine kadar olan süre zarfı içerisinde sizin seçtiğiniz ya da ilgili bilim dalı tarafından belirlenmiş bir doktora tez danışmanı bulunmaktadır. Doktora tez danışmanlığı doktora programına başladıktan en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez danışmanı, tez hazırlama süreci içerisinde öğrenciye süreci yönetme açısından tez danışmanlığı görevini üstlenmektedir. Doktora tez aşamasına gelinmeden önce; ders dönemi, seminer dönemi, yeterlilik aşaması ve tez önerisi çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Doktora eğitiminin amacı öğrencinin bilimsel yorum ve sentez yapabilme becerisini geliştirerek hazırlamış olduğu doktora tezinde ilgili bilim dalında mevcut yöntemleri uygulama ve yeni yöntemler geliştirme kabiliyeti kazandırmaktır. Doktora tezini bitirdikten sonra elde edilen ünvana doktor (Ph.D.) adı verilmektedir. Akademik olarak doktora ünvanını elde etmek uzun, planlı ve programlı bir çalışma süreci gerektirmektedir. Tez danışmanlığı konusunda danışman hocanız ders ve programlarının yoğunluğundan dolayı sizin beklentilerinizi karşılayacak tez danışmanlığını size sağlayamayabilir. Bu süre zarfında gerekli olan tez danışmanlık hizmetleri tarafımızdan doktora programınızın her safhasında sizin yoğunluğunuzu azaltmak ve bu süreci zaman kaybı yaşamadan tamamlamanız için alanında uzman ekibimizle tarafınıza sağlanmaktadır.

Doktora Tezi ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti almak için sitemizde yer alan “Talep Formunu”doldurup bize iletmeniz durumunda konu ile ilgili uzman ekibimiz size en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.

    Talep Formu

    Leave Comment